O mne

2015

Amfo – celoštátna súťaž

2. cena v kategórii čiernobiela fotografia

2. cena v kategórii farebná fotografia

Zväz slovenských fotografov – čestné uznanie za čiernobielu fotografiu

Slovak press photo – 1. miesto v kategórii Slovensko – bohatstvo v rozmanitosti – tradícia a súčasnosť

 

2014

AMFO – celoštátna súťaž

2. miesto vo farebnej fotograii

1. miesto v čiernobielej fotografii

Zväz slovenských fotografov – 1. cena na výstave umeleckej fotografie

 

2013

AMFO – celoštátna súťaž

1. miesto za farebnú fotografiu

čestné uznanie za čiernobielu fotografiu

Slovak press photo

1. miesto v kategórii Životné prostredie (samostatná fotografia)

čestné uznanie v kategórii Portrét (súbor)

 

2012

AMFO – celoštátna súťaž

3. cena za farebnú fotografiu

3. cena za čiernobielu fotografiu

 

2011

AMFO – celoštátna súťaž – 2. cena za farebnú fotografiu

 

2010

AMFO – celoštátna súťaž – 1. miesto za farebnú fotografiu

Cena zväzu slovenských fotografov – sociálna fotografia

 

2009

AMFO – celoštátna súťaž – 1. miesto za farebnú fotografiu

Zväz slovenských fotografov – 2. cena na výstave umeleckej fotografie